INTRODUCCIÓ AL NOSTRE BLOG

Creus que és difícil entendre la poesia? Agafes un llibre de poesia i abandones la lectura quan llegeixes el primer vers? Idò bé, nosaltres intentarem solucionar aquest problema! Vos introduirem al món ferraterià, vos aproparem a la seva interessant vida, analitzant la seva obra, amb la finalitat d’entendre-la i intentar interpretar-la de la manera més correcta possible. Ferrater tenia un estil propi, això fa que les seves obres no siguin considerades par de cap corrent literària concreta.

En 1922 neix el lingüista i escriptor Gabriel Ferrater i Soler a Tarragona. La seva família pertanyia a una classe social benestant, gràcies al negoci d’exportació de vins creat pel seu avi. El jove Ferrater sempre va mostrar una gran capacitat d’autoaprenentatge. Era molt intel•ligent i es va interessar per diversos àmbits culturals, tot i que la seva passió era la literatura. Va treballar com a traductor i professor de lingüística i crítica literària en la Universitat de Barcelona.

Va viure durant una època de crisis permanents, conflictes mundials i malestar social. La Primera Guerra Mundial havia arrasat amb la vida de milers de persones. Més tard, es produeix la Segona Gran Guerra amb efectes encara més destructius i violents. Per acabar, té lloc la Guerra Civil Espanyola. Durant el franquisme, el negoci familiar va fer fallida, provocant així el suïcidi del seu pare, Ricard Ferrater, l'any 1951. Ferrater va haver de fer tres anys de servei militar. Vint anys més tard, malauradament, també ell es va suïcidar.

Aquest bloc està dedicat al magnífic poeta del s.XX, qui va aportar a la poesia catalana els següents tres llibres: Da nuces pueris, Menja't una cama i Teoria dels cossos. També es va publicar una recopilació de 114 poemes denominada Les dones i els dies. Aquesta última obra serà l’eix central del blog i destacarem els temes principals dins el context històric i biogràfic.


En Les dones i els dies destaquen sobretot tres nuclis temàtics:
- Primer de tot, apareix el tema de “Les dones”, que es divideix en subtemes com l’amor sense correspondència, triangle amorós, amor sumís, etc.
- En segon lloc, tractarem el tòpic de “Els dies”, en el qual podem trobar subtemes com: el pas del temps, el contrast entre el dia i la nit, la mort i la quotidianitat.
- Per últim, hi ha un conjunt de poemes que tracten la Literatura.


Els autors d’aquest bloc són:
- Beatriz Galve Arroyo
- Maria Elena López Gamarra
- Luis García Salom
- Arantxa Iglesias Serra
- Alicia Gallardo Reina
- Christina Kummer
- Ricardo Grande López
- Antonia Mª García Ballester